Näringsliv &...

" Vår vision - världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt - visar riktningen för kommunens utveckling. Har du idéer, har du stött på problem, vill du utveckla ditt företag, etablera dig här, delta i utvecklingsgrupper eller flytta hit och jobba i fjällmiljö? Hör av dig till kommunens utvecklingsenhet eller till näringslivsbolaget Argentis, så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa till!"

Publicerad av: Lotta Lestander

Spara
0 Läs mer →

Det viktiga ...

Processen för Skellefteå 2030

 
 

"Ambitionen är att genomföra det viktiga arbetet med Skellefteå 2030 på ett involverande och inspirerande sätt, där öppenhet och dialog genomsyrar processen. Vi vill därför möta dagens och morgondagens Skelleftebor i många olika forum för att frigöra de idéer och den handlingskraft som finns inneboende i alla. I arbetet vill vi även bidra till att höja kunskapsnivån och engagemanget hos alla intresserade och göra dem till viktiga medspelare i Skellefteås strategiarbete."

Spara
Spara
0 Läs mer →

Drömmen om N...

Och både järnmalm och Skellefteåbor ska helt klart fram över rälsen.
 
 
 
 
 
- Pålitliga och klimatsmarta transporter är onekligen och helt klart ett starkt internationellt incitament då det gäller kustjärnvägen, eller Norrbottniabanan om du hellre vill det.
 

Nya Skellefteå

"Skellefteå växer. Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett. Näringsliv, privatpersoner, allmännytta och kommun hjälps åt att bidra till den största byggboom vi har upplevt i Skellefteå på över 20 år. Allt i samklang med vår strävan efter att vara 80 000 invånare år 2030."

Mål och vision

"För att säkerställa att Skellefteå har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har Skellefteå kommun initierat Skellefteå 2030 – det största gemensamma framtidsarbetet som genomförts i kommunen utifrån en helhetssyn på samhället och den långsiktiga utvecklingen."

Hur framtiden ska se ut bestämmer vi tillsammans 

"För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där vi har tagit fram en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Nedan hittar du ett urval av allt som sker inom kommunen. Om vi samlar kraften hos alla invånare, företagare, föreningar och andra intressenter för att tillsammans lyfta Skellefteå kan vi nå målet att vara 80 000 invånare år 2030."
0 Läs mer →