0 Läs mer →

Framsynta fö...

Erbjud alla skolbarn växtbaserad mat

Publicerad Norran, måndag 9 januari

"Debatt. Omkring 100 miljoner djur dödas varje år på svenska slakterier, enligt Djurens rätts beräkningar. Det är en etisk katastrof av enorma dimensioner som skolan tydlig måste våga ta ställning emot."

... och där finns ju tydligen möjligheten att att ordna med växtbaserad mat direkt på plats. Kanske till och med av skolans personal, elever eller komunalt anställda. Eller varför inte av ett nytt företag i komunen? 

Vattenkultur eller hydrokultur, växtodling i konstgjord miljö! 

 
"Den positiva utvecklingen i Skellefteå tog fart genom framsynta företagare och politiker som 2015 började investera i utbildningsverksamheter och plattformar för kreativitet, teknik och entreprenörskap."
Spara
Spara
Spara
Spara
Spara
0 Läs mer →

Att odla på ...

Man kan tydligen odla under vatten med hjälp av hydrokultur och modul, bara ställa ner grejerna i vattnet och vänta.

Det låter verkligen som en grej att testa i mörker kyla och snö. Höjden av lyx för köksträdgårdsodlaren ..., på diskbänken i köket naturligtvis!

Varför inte köpa ett startpaket och köra igång?

"När jag sått kan jag nästan stå där och titta för att se när det kommer upp. / Lena Ljungquist "

 
 

Wikipedia:

"Vattenkultur eller hydrokultur är växtodling i konstgjord miljö, där de nödvändiga växtnäringsämnena tillförs rötterna i en vattenlösning.

Odlingstekniken brukar delas i två huvudkategorier, beroende på hur näringslösningen kommer växterna till nytta, nämligen passiva och aktiva system. Passiva system fungerar bra i självvattnande krukor och mindre odlingssystem och har ofta någon form av veke som drar näringslösningen till plantorna. Aktiva system involverar någon form av pump som sköter näringstillförseln till växterna."

Bygg ett eget system

De som är intresserade av att prova odling i hydrokultur kan med relativt små medel göra sig ett eget system. Beroende på vilken teknik man väljer så kostar det mer eller mindre.

NFT hydro

För att föra en enkel NFT hydro, behövs i grova drag en bit grovt PVC-rör (till exempel ett avloppsrör), en vattenpump (till exempel en cirkulationspump till ett akvarium), en balja med lock som inte släpper in ljus, några trådkrukor, lite slang, träreglar och skruv. Borra hål för trådkrukorna ovanpå PVC-röret, bygg en ställning så röret lutar ned mot baljan, sätt ett lock i den änden och sätt dit ett avtappningsrör ned i behållaren. Dra en slang från pumpen till den högsta änden av röret, så blir NFT hydro-systemet i stort sett klart.

Från baljan pumpas näringslösning till toppen av röret där det sedan rinner längs botten ned till baljan igen. Växterna har ju sina rötter nere i röret där näringslösningen rinner förbi och kan på så vis tillgodogöra sig vad de behöver.

Bubbler

En annan och kanske vanligare lösning är en sk. 'bubbler' som bara har en luftpump ned i en balja med näringslösning. Plantorna hänger sedan i trådkrukor genom locket och har rötterna ned i lösningen."

 
 
 
Spara
Spara
Spara
0 Läs mer →