Drömmen om Norrbottniabanan, snart verklighet

Fawour Skellefteå
Och både järnmalm och Skellefteåbor ska helt klart fram över rälsen.
 
 
 
 
 
- Pålitliga och klimatsmarta transporter är onekligen och helt klart ett starkt internationellt incitament då det gäller kustjärnvägen, eller Norrbottniabanan om du hellre vill det.
 

Nya Skellefteå

"Skellefteå växer. Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett. Näringsliv, privatpersoner, allmännytta och kommun hjälps åt att bidra till den största byggboom vi har upplevt i Skellefteå på över 20 år. Allt i samklang med vår strävan efter att vara 80 000 invånare år 2030."

Mål och vision

"För att säkerställa att Skellefteå har bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har Skellefteå kommun initierat Skellefteå 2030 – det största gemensamma framtidsarbetet som genomförts i kommunen utifrån en helhetssyn på samhället och den långsiktiga utvecklingen."

Hur framtiden ska se ut bestämmer vi tillsammans 

"För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar måste vi växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet där vi har tagit fram en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Nedan hittar du ett urval av allt som sker inom kommunen. Om vi samlar kraften hos alla invånare, företagare, föreningar och andra intressenter för att tillsammans lyfta Skellefteå kan vi nå målet att vara 80 000 invånare år 2030."
Affärstidningen Näringsliv, Skellefteå kommun;

Kommentera inlägget här: