Skellefteå -All time high!

Fawour Skellefteå

…, och precis NU, so love to you babe, love to you!

 

 

 
 
 

 

·         "Framtidstron har nog aldrig varit så stark som nu i Skellefteå…"

·         "Det är ingen överdrift att säga att Tieto är med…"

·         "Allt sker inte över en natt, men att Skellefteå genomgår en förvandling…"

·         "Det finns goda förutsättningar för företag i Skellefteåtrakten …"

·         "Digitaliseringen är idag en av de största krafterna som påverkar samhället"

·         "Exploratoriet är i mångt och mycket ett länge eftertraktat komplement …"

·         "Arbetsmodellen kräver mod och uthållighet…"

·         "Det finns många argument som stöttar resonemanget kring den nu beslutade Norrbotniabanan…"

·         "Det har varit en spännande resa… "

·         "Alla måste dra sitt strå till stacken för att realisera visionen.…"

·         "Hela staden integreras i utvecklingen av Skellefteå Science City…"

·         "Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer…"

·         "En omsättning som uppgår till nära en halv miljard kronor…"

·         "LRF Konsult har ett stort försprång i digitaliseringens era…"

·         "Riksbyggen uppmärksammar tillväxttrenden…"


Näringsliv
2017-1
Huvudtema: Svensk Industri & Tillväxt.
Smart industri inte en grundlös önskedröm

Att Sverige fortfarande är en industrination att räkna med i en allt tuffare global konkurrens råder det ingen tvekan om. Speciellt inte när nästan 80 procent av svensk varuexport kan kopplas till industriföretag.

 
Kommun och Näringsliv, Näringslivskontoret, Skellefteå -All time high., Svenskt näringsliv;

Kommentera inlägget här: