Röda blåbär, för sanningens mig!

Fawour JAK Umeå
Ser både stjärnor och flämtar efter andan, då jag läser Folkbladets ledare.
 
"-Ingen förlust om Nordea lämnar landet",  och det håller jag sannerligen med om själv!
 
Många svenskar var med om att tvingas betala finanskrisens 2007-2008, och där var tusentals miljarder med i den härvan. Det slutade som väntat i KAOS, men Staten höll dem under armarna och gav det "svenska" Nordea 5,6 miljarder kronor så att de inte skulle braka ihop alldeles.
 
Och sedan dess har de naturligtvis växt till sig. Medan vi vanliga sparare fortsatt får 0 % ränta och snällt ändå fortsätter fylla på deras vinster. De kan tydligen ta vilka korkade beslut som helst, staten räddar dem ändå då det blir galet och helt fel. Men då Staten är vi svenskar så slår vi egentligen mot oss själva, vilket låter som en fullständigt vansinnig sysselsättning. I veckan hölls till och med en bolagsstämma som kunde dela ut 25 MILJARDER till Nordeas aktieägare dessutom.
 
Men att alla Sveriges innevånare ska betala sin skatt, men inte Nordea är verkligen att tända en redan pyrande eld ...
 
Man pratar om kor, men ingen av dem kan någonsin ha satt sin stövel i den typen av verksamhet. Kossor får man (svordom) både föda, göda och sköta, innan de ger så mycket som en droppe mjölk till någon alls. Oavsett den törst som river utmed strupen.
 
Jag tycker ändå att vi fortsätter hjälpa de stackarna och lassar varenda pinal de har i "ägo" över gränsen. Sverige är sannerligen inte det land som ska härbärgera deras utnyttjande av många.
 
Men luften är ändå fri kära Nordea, som sagt var. Så tack å hej leverpastej!
 
 
Läs mer på Folkbladet >>>
 
Folkbladet, JAK, Ledare;
Ingen har kommenterat än bli den första!

Vad är Studio JAK?

Fawour JAK
 

Vår syn på en hållbar ekonomi

"Grunden för JAK Medlemsbanks verksamhet är insikten om att hållbara ekonomiska relationer är möjliga. En hållbar ekonomi anser vi präglas av jämnare resursfördelning och hushållning – inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar.


En hållbar ekonomi måste baseras på en uthållig avkastning av det reala kapitalet, det vill säga att vi använder naturresurser utan att förbruka dem. För att ekonomin ska verka inom de ramar som ekologin sätter, krävs långsiktighet och att kostnader inte skjuts över på kommande generationer."
Hållbar ekonomi, Studio JAK, använder naturresurser utan att förbruka dem, baseras på en uthållig avkastning av det reala kapitalet, hållbara ekonomiska relationer, jämnare resursfördelning och hushållning, kostnader skjuts inte över på kommande generationer;
Läs 1 kommentar. Lämna den andra kommentaren!