Norrbottniabanan ger rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.

Fawour Kiruna Luleå Piteå Skellefteå Sundsvall Umeå Vännes Örnsköldsvik

Film: YouTube
 

Norrbotniabanan

"Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar.

Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige.

För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor."

Läs mer under Norrbotniabanans webbplats: norrbotniabanan.se >>>

 

"Norrbotniabanan - för Europa, konkurrenskraft och kompetensförsörjning

 
 Bild: Bottniska korridoren
Spara
Spara
Spara
Norrbottniabanan;
Ingen har kommenterat än bli den första!